Esteetömyyden edelläkävijä

Tuotekehitys

Vammaisuuden ei pitäisi olla este arkipäiväisissä askareissa eikä se myöskään pitäisi olla esteenä asioiden kokemiseen, harrastamiseen tai uuden oppimiseen. Vammaiset matkustavat, urheilevat ja tekisivät varmasti monia kokemuksellisia asioita vieläkin enemmän, mikäli se olisi mahdollista.

Eseko toimii yhdessä yritysten, organisaatioiden ja julkisten toimijoiden tuotesuunnittelijoiden kanssa tai osana ulkopuolista suunnittelijatiimiä. Tuotesuunnittelu voi lähteä vapaasta toimeksiannosta jonkun tuotteen osalta tai suunnittelu voi olla tiukemmin rajattu. Yhdessä suunnittelijoiden kanssa alusta asti mietitty kokonaisuus ehkäisee virheitä lopputuotteessa. Yhdessä laaditut tavoitteet tuotteen käytettävyydestä ja toimivuudesta luovat raamit suunnittelu- ja ideointivaiheelle. Eseko on mukana prototyyppien käytettävyystestauksissa ja mahdollisten parannusehdotusten suunnittelusta aina markkinointimateriaalien tekoon. Olemme mukana mielellämme synnyttämässä myös havainnollistavia tuotevideota asiakkaille.

Liikuntarajoitteisille suunnatut tuotteet ovat mahdollisuus, ne luovat innovaatioita tuotekehitykselle sekä yrityksille ne tuottavat parhaimmillaan uudenlaista kilpailuetua ja vastuullisuutta.

Arjessamme kodin irto- tai kiintokalusteet voivat olla hankalasti käytettäviä, niitä ei vaan tule normaalisti miettineeksi. Liikuntavammaisten mahdollisuudet harrastaa liikuntaa ovat lisääntyneet, apuvälineiden kehittymisen ansiosta. Liikuntavammaisten on nyt jopa mahdollisuus nautiskella veneilystä yksin ilman avustajaa. Monesti pienillä parannuksilla saavutetaan tehokkaita kaikkia palvelevia ratkaisuja tai isommilla innovaatioilla saadaan kokonaan uusi käyttäjäryhmä nauttimaan vaikkapa uudesta lajista tai harrastuksesta.

Pyydä Eseko suunnittelemaan täysin uusia innovaatioita tai parantamaan olemassa olevia tuotteita vapaa-aikaan, liikunta- tai leikkivälineisiin ja kodin- ja julkistentilojen tuotteisiin liittyen. Olemme suunnittelutiimisi mukana aitona kumppanina ja mahdollistamme tuotteidesi käytettävyyden liikuntarajoitteisten parissa!

Tuotekehitys sisältää:

  • Markkinoiden kartoituksen
  • Tavoitteiden ja toiminnallisuuksien kirkastamisen
  • Tuotteen ideointi ja suunnittelu yhdessä yrityksen suunnittelijoiden kanssa
  • Testaus ja analyysit
  • Tuote-esittely
  • Videoiden ja markkinamateriaalien avustava tuottaminen
Valikko