Esteetömyyden edelläkävijä

Missio

Hyvinvointi yhteiskunnan pitää olla
kaikkien ihmisten saavutettavissa ilman
eriarvoistamista, sen täytyy myös pystyä
mahdollistamaan meille kaikille ihmisille
tasa-arvoinen elämä ja kehittyminen.

Visio

Vuonna 2023 Eseko Oy on aktivoinut
yhteiskunnan vaikuttajat ja yritykset
yhteistyöhön tekemään konkreettisia
tekoja esteettömän ja hyvinvoivan
elinympäristön rakentamiseksi.

Arvot

RIIPPUMATON
Luomme uutta ilman vanhoja rajoitteita ja teemme luovia ratkaisuja riippumattomasti ja läpinäkyvästi yhteistyössä, kaikkien parhaaksi.
REHELLINEN
Olemme rehellisiä ja aitoja itselle, työtovereille ja verkostollemme. Emme miellytä vaan no
RATKAISIJA
Pidämme yllä positiivista uteliaisuutta, katsomme visionäärisesti tulevaisuutta. Otamme huomioon eri näkökulmat. Yllätyksellinen erilaisuus tuo ratkaisuihin voimaa!
Valikko