Esteetömyyden edelläkävijä

Tapahtumien esteettömyys konseptointi

Esteettömyys ei ole pieni asia, vaan se syntyy pienten asioiden oikeasta yhdistämisestä. Tapahtumia järjestettäessä on hyvä huomioida suunnittelussa muutkin, kuin liikuntarajoitteiset, esteettömän ympäristön pitää olla saavutettavissa myös kuulo- ja näkövammaisille. Esteettömyys on meitä jokaista varten, niin perheitä kuin vanhempaakin väestöä. Parhaimmillaan esteettömät tilat parantavat yleistä turvallisuutta ja lisäävät helppokäyttöisyyttä.

Asiakkaitamme ovat kunnat, kaupungit, julkiset organisaatiot kuin yrityksetkin. Eseko palvelut kattavat suunnittelun sekä tarvittaessa pidemmälle viedyn asiakaskokemuksen synnyttämisen. Eseko konsultoi asiakkaitaan myös tapahtumatilojen kalusteiden käytettävyyden parantamisessa sekä huomioi yleisesti turvallisuutta heikentävät ongelmapisteet. Eseko osallistuu tarvittaessa itse tapahtumiin ja on aktiivisesti mukana kuuntelemassa käyttäjien mielipiteitä ja parannusehdotuksia.

Esteettömyys ei ole pelkästään menoerä,
vaan se on yksinkertaistamista ja helppokäyttöisyyttä. Esteettömyys lisää kilpailuetua ja kassavirtaa sekä
synnyttää parempaa asiakaskokemusta.

Tapahtumien esteettömyyskonseptointi on tarkoitettu kaikenkokoisten tapahtumien järjestämisen tueksi. Monesti suunnitelmia voidaan hyödyntää monistettavasti eri tapahtumiin, mikäli kyseessä on yhdestä muuttumattomasta kohteesta tai tilasta, esimerkiksi messuhallit tai urheiluareenat. Kustannustehokasta on tehdä yksi suunnitelma ja päivittää sitä jatkossa tarpeen mukaan aina paremmaksi käyttäjien toiveiden mukaan.

Monesti tapahtumat ovat kertaluontoisia, jolloin esteettömyys suunnitellaan yhtä tapahtumaa varten, kuten ulkoilmakonsertit tai muut yleisötapahtumat. Näissä suunnitelmat tehdään kattamaan kyseisen tapahtuman esteettömyysvaateet.

Esteettömyyskonseptointi sisältää kartoituksen ja suunnitelman:

  • Tapahtuman esteettömät kulkureitit
  • Tilan opasteet, tunnisteet ja valaistus
  • Tilojen palvelu- ja kontaktipisteiden esteettömyys
  • Asiakaskokemuksiin vaikuttavien elementtien ehdottaminen
  • Asiakasohjeiden suunnittelu yhdessä tapahtumajärjestäjien kanssa
  • Henkilökunnan ohjeistuksen ja koulutuksen yhdessä tapahtumajärjestäjien kanssa
  • Avustajien koulutus yhdessä tapahtumanjärjestäjän kanssa
  • Tarvittavat viestintä- ja markkinointimateriaalien katselmukset.